LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 295

 

Sēde notiek 2007. g. 7. septembrī. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Juris Borzovs, Eduards Cauna, Dmitrijs Golubevs, Ilze Ilziņa, Andris Jautrums, Inārs Jēkabsons, Ligita Kauķe, Valērijs Krugļevskis, Aldis Lauzis, Dzintars Skarbovskis, Anita Ščucka.

 

Sēde sākas 14.00.

1. Sēdes sākumā komisijas vadītājs Eduards Cauna informēja komisijas locekļus par šajā darba gadā veicamajiem uzdevumiem un novēlēja visiem veiksmi darbā.

 

2. Visu nedēļu notikusi aktīva domu apmaiņa vēstkopā par termina ‘imager’ latviskā ekvivalenta veidošanu. Iesniegti dažādi priekšlikumi. Komisija vienojās latviskot terminu ‘imager’ kā ‘attēlveidotāju’.

 

Diviem citiem terminiem, kurus latviskošanai piedāvāja Jēkabsona kungs un kuri minēti ITU dokumentācijā, komisija piedāvāja latviskos terminus, kuri tomēr pirms galīgā lēmuma pieņemšanai vēl jāapspriež elektronikas terminu darba grupā:

 

digital imagery                                                ciparattēlošana, digitāla attēlošana

large screen digital imagery                            lielekrāna ciparattēlošana

 

3. Sākām izskatīt ISO – 2382 17. standartu, kurš veltīts datubāzu terminoloģijai. Pirms standarta terminu caurskates komisijas vadītājs piedāvāja izskatīt terminus, kuri minēti standartā, bet kuru tulkošana vienmēr bijusi problemātiska. Iepriekš vienojoties par šo terminu latviskajiem ekvivalentiem, pieņemti termini:

 

17.02.05

entity

 

entitāte

17.02.06

universe of discourse

 

priekšmetjoma

17.02.11

entity occurrence

entity instance

entitātes instance

entitātes gadījums

entitātes eksemplārs

17.02.09

entity world

 

entitāšu pasaule

17.02.10

entity class

 

entitātes klase

17.05.16

owner record (in a network model)

 

virsieraksts (tīklveidīgā modelī)

17.05.17

member record (in a network model)

 

apakšieraksts (tīklveidīgā modelī)

 

Sēde beidzas 16.00

Sēdes vadītājs:                                        Eduards Cauna

Protokolē:                                                Ilze Ilziņa