LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 296

 

Sēde notiek 2007. g. 21. septembrī. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Eduards Cauna, Toms Ceļmillers, Jānis Cīrulis, Valters Feists, Dmitrijs Golubevs, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Ligita Kauķe, Aldis Lauzis, Gunārs Matisons, Dzintars Skarbovskis, Valentīna Skujiņa, Gunta Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00.

 

1. Sēdes sākumā apspriests ITTE terminoloģijas komisijas sastāvs. Tagadējais komisijas sastāvs:

 

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisijahttp://termini.lza.lv/images/spacer.gif

http://termini.lza.lv/images/spacer.gif

 

Apstiprināta 30.05.2006 (protokols Nr. 4/1069). Pēdējās izmaiņas 21.09.2007.

 

 1. Dr. habil. sc. comp. Aldis Baums — EDZI. Tālr.: 67558510. E-pasts: baum@edi.lv
 2. Dr. habil. sc. comp. Prof. Juris Borzovs (priekšsēdētāja vietnieks) — RITI. Tālr.: 67067701. E-pasts: juris.borzovs@riti.lv
 3. Mg. phys. Eduards Cauna (priekšsēdētājs) — Tālr.: 29259321. E-pasts: cauna@parks.lv
 4. Dr. math. Jānis Cīrulis — LU. Tālr.: 67034517. E-pasts: jc@lanet.lv
 5. Dr. sc. comp. Ilze Ilziņa (zinātniskā sekretāre) — RITI. Tālr.: 67067708. E-pasts: ilze.ilzina@dati.lv
 6. Ing. Andris Jautrums — DATI. Tālr.: 67067745. E-pasts: andris.jautrums@dati.lv
 7. Inārs Jēkabsons — Elektronisko sakaru direkcija. Tālr.: 67332672. E-pasts: inars@latnet.lv
 8. Aldis Lauzis — «Latvijas standarts». Tālr.: 67362464, E-pasts: aldis.lauzis@lvs.lv
 9. Mg. sc. comp. Dzintars Skarbovskis — «Tilde». Tālr.: 67605001. E-pasts: dzintars.skarbovskis@tilde.lv
 10. LZA īst. loc. Valentīna Skujiņa (terminoloģe, valodas konsultante) — LZA Terminoloģijas komisija, LU Latviešu valodas institūts. Tālr.: 67229636. E-pasts: vaska@lza.lv
 11. Dr. phys. Gunta Šlihta (priekšsēdētāja vietniece) — LZA Fizikālās enerģētikas institūts. Tālr.: 67558680. E-pasts: fei@edi.lv

 

Apakškomisijas asociētie locekļi:

 1. Jānis Alksnis — Tālr. 67114318. E-pasts: janis.alksnis@ltab.lv.
 2. Mg. math. Ansis Ataols Bērziņš — E-pasts: ataols@latnet.lv.
 3. Mg. oec. Toms Ceļmillers — Īpašo uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts. Tālr.: 67142676, E-pasts: toms.celmillers@eps.gov.lv.
 4. Valters Feists — Tālr.: 29666322. E-pasts: valtersf@parks.lv
 5. Prof. Imants Freibergs — Tālr.: 629117442. E-pasts: imants@prezident.lv.
 6. Dr. sc. comp. Andrejs Gobzemis — RTU. Tālr.: 67089984. E-pasts: gobzemis@edi.lv.
 7. Dmitrijs Golubevs — Latvijas Atvērtā koda asociācija. Tālr.: 67317700. E-pasts: dmitry@mikrotik.com.
 8. Ligita Kauķe — Tālr. 67847725. E-pasts: ligita.kauke@lingmaster.com.
 9. Iveta Keiša — «Tilde». Tālr.: 67605001. E-pasts: iveta.keisa@tilde.lv.
 10. Dr. sc. ing. Jānis Lelis — Latvijas Telekomunikāciju asociācija. Tālr.: 67227840. E-pasts: jlelis@com.latnet.lv.
 11. Doc. Gunārs Matisons — RTU. Tālr.: 7089591. E-pasts: gmdata@egle.cs.rtu.lv.
 12. Mg. sc. soc. Anna Mauliņa — LNB Bibliotēku attīstības institūts. Tālr.: 67312793. E-pasts: anna.maulina@lnb.lv.
 13. Signe Rirdance — «Tilde». Tālr.: 67605001. E-pasts: signe.rirdance@tilde.lv.
 14. Mg. philol. Anita Ščucka — LZA TK. Tālr.: 67229636. E-pasts: anita.scucka@inbox.lv.
 15. Mg. sc. comp. Andrejs Vasiļjevs — «Tilde». Tālr.: 67605001. E-pasts: andrejs@tilde.lv.

 

Visu nedēļu notikusi aktīva domu apmaiņa par termina blog (weblog) un tā atvasinājumu latviskošanu. Kaut gan komisija bija pieņēmusi atbilstošos latviskos ekvivalentus ‘tīmekļa žurnāls’ un ‘emuāri’, tagad nolemts, ka šī termina ekvivalenti būs ‘tīmekļa dienasgrāmata’ un ‘emuāri’, jo, kā Aldis Lauzis uzskata, agri vai vēlu ar "tīmekļa žurnālu" nāksies tulkot (ja tas vēl netiek darīts) terminus "web journal" vai "web magazine". 

Pēc Valtera Feista lūguma protokolam pievienoju arī viņa atsūtīto vārdkopu:

Apakškomisija lūdz ievērot, ka apstiprinātais termins viena "blog" jeb "weblog" apzīmēšanai ir "emuāri" (pēc analoģijas ar aizguvumu no franču valodas "memuāri" - tā saucamais daudzskaitlinieks). Pēc šāgada diskusijām vēl nav izlemts, vai vārds "emuārs" der, lai nosauktu vienu ierakstu emuāros.

 

Darbības vārdu ‘to blog’ latviski tulkosim – ‘rakstīt emuārus’, ‘rakstīt tīmekļa dienasgrāmatu’.

 

2. No ISO /IEC 2382-17 standarta pieņemti termini:

 

17.01.01 (01.08.05)

database

 

datubāze

17.01.02

schema

 

shēma

17.01.03

database management system

DBMS (abbreviation)

 

datubāžu pārvaldības sistēma

17.01.04

information system (in databases)

IS (abbreviation)

 

informācijas sistēma (datubāzēs)

IS

17.01.06

user view

lietotāja skats

17.01.07

data model (1)

 

datu modelis (datubāzēs)

17.01.08

data model (2)

 

datu modelis

17.01.09

data modelling facility

DMF (abbreviation)

 

datu modelēšanas līdzeklis

17.01.10

data structuring rule

 

datu strukturēšanas kārtula

17.01.11

data object

 

datu objekts (datubāzēs)

17.01.12

data manipulation rule

 

datu manipulēšanas kārtula

17.01.13

database schema

 

datubāzes shēma

17.01.14

database subschema

 

datubāzes apakšshēma

17.02.01

conceptual level

 

konceptuālais līmenis

17.02.02

conceptual model

 

konceptuālais modelis

17.02.03

conceptual schema

 

konceptuālā shēma

17.02.04

conceptual subschema

 

konceptuālā apakšshēma

17.02.05

entity

 

entitāte

17.02.06

universe of discourse

 

priekšmetjoma

17.02.07

proposition

 

propozīcija

17.02.08

information base

 

pamatinformācija

 

Sēde beidzās 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                       Eduards Cauna

 

Protokolē:                                              Ilze Ilziņa