LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 299

 

Sēde notiek 2007. g. 2. novembrī. Sēdē piedalās: Jānis Alksnis, Aldis Baums, Eduards Cauna, Valters Feists, Ilze Ilziņa, Ligita Kauķe, Gunārs Matisons, Dzintars Skarbovskis.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Visu nedēļu vēstkopā notikusi domu apmaiņa par termina ”timestamp” latviskošanu

Apakškomisijas terminu vārdnīcā un datubāzē terminam “timestamp” pašlaik ir atbilsme “laikspiedols” (‘ciparparaksts, kas fiksē dokumenta saturu laikā, lai viegli varētu atklāt jebkuru pēc tam izdarītu dokumenta grozījumu’). Tomēr elektroniskā paraksta ieviešanas gaitā standartos un dokumentos izplatījies jauns variants “laika zīmogs”, un valodas praksē novērojami abi varianti, savukārt “spiedola” vietā tiek lietots arī “spiedogs”. Termins tiek lietots gan kā saliktenis, gan kā vārdkoptermins. Iespējamie varianti ir šādi:

  • laikspiedols
  • laika spiedols
  • laikspiedogs
  • laika spiedogs
  • laika zīmogs
  • laikzīmogs

Apakškomisija sēdē nevienojās par konkrēta varianta apstiprināšanu un nolēma vērsties pie e-paraksta ieviesējiem un citām ieinteresētajām institūcijām, lai lūgtu viedokli par “timestamp” piemērotākās latviskās atbilsmes izvēli.

 

Apakškomisija izskatīja terminu grupu, kas angļu valodā sākas ar “digitiz-”, un nolēma tos latviski atveidot ar “digitaliz-”, apstiprinot šādas atbilsmes:

 

05.01.19

to digitize

 

digitalizēt, cipariskot

05.01.15

digitized data

 

digitalizēti dati, cipariskoti dati

digitizing, digitization

digitalizēšana, cipariskošana

digitizing tablet, digitizing pad

digitalizēšanas planšete, digitalizēšanas paliktnis, cipariskošanas planšete, cipariskošanas paliktnis

frame grabber, video digitizer

videodigitalizētājs, videocipariskotājs, kadru tvērējs

digitized photography

digitalizēta fotogrāfija, cipariskota fotogrāfija

voice digitization

runas digitalizēšana, runas cipariskošana

digitizer

digitalizētājs, cipariskotājs

 

Apakškomisija atzina, ka būtu jāturpina diskusija par piemērotāko pašcilmes adjektīvu — “ciparu”, “ciparisks”, “ciparots” vai “cipariskots”. Nākamajā sēdē tiks pārskatīti visi termini, kas angliski sākas ar “digit-”, lai vienādotu to atveidi latviešu valodā un ierakstu datubāzē.

 

Vēl izveidoti latviskie ekvivalenti terminiem:

videogame console, game console                  spēļdators, spēļu konsole

PDF, Portable Document Format                   “PDF formāts”, pārnesams dokumentu

                                                                          formāts

No ISO 2382-17 pieņemti termini:

 

17.02.16

entity identification

 

entitātes identificēšana

17.02.17

entity relationship

 

entitāšu saistība

17.02.18

attribute relationship

 

atribūtu saistība

17.02.19

dependency

 

atkarība

17.02.20

action (in databases)

 

darbība (datubāzēs)

17.02.21

permissible action

 

atļauta darbība

17.03

External and internal (logical, and physical) levels

 

Ārējais un iekšējais (loģiskais un fiziskais) līmenis

17.03.01

external level

 

ārējais līmenis

17.03.02

internal level

 

iekšējais līmenis

17.03.03

external schema

 

ārējā shēma

17.03.04

internal schema

 

iekšējā shēma

17.03.05

logical level

 

loģiskais līmenis

17.03.06

physical level

 

fiziskais līmenis

17.03.07

logical schema

 

loģiskā shēma

17.03.08

physical schema

 

fiziskā shēma

17.03.09

storage organization

 

krātuves organizācija (datubāzēs)

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                                   Eduards Cauna

Protokolē:                                                           Ilze Ilziņa