LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 301

 

Sēde notiek 2007. g. 30. novembrī. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Juris Borzovs, Eduards Cauna, Toms Ceļmillers, Dmitrijs Golubevs, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Gunārs Matisons, Dzintars Skarbovskis, Gunta Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Sēdē turpinājām caurskatīt terminu sarakstu, kura atslēgvārds ir ‘digital’. Pieņemti termini:

 

digital dashboard

ciparu vadības panelis, digitālais vadības panelis

digital data

cipardati, digitālie dati

digital device

ciparu ierīce, digitālā ierīce

digital divide

digitālā plaisa, digitālā šķirtne

digital element

ciparelements, digitālais elements

digital envelope

ciparaploksne, digitālā aploksne

digital fingerprint

ciparnospiedums, digitālais nospiedums, identificējošā ciparvirkne (MS)

digital frequency meter

ciparu hercmetrs, digitālais hercmetrs, ciparu frekvenču mērītājs, digitālais frekvenču mērītājs

digital image

ciparattēls, digitālais attēls

numerical indexing, digital indexing

ciparindeksēšana

digital indication

ciparindikācija

digital ink

digitālais rokraksts, ciparrokraksts

digital license

ciparlicence, digitālā licence

digital locker

digitālā slēgtuve, ciparslēgtuve

digital [measuring] instrument, digital meter

ciparu mēraparāts, digitālais mēraparāts

digital money, digital cash

elektroniskā nauda

digital monitor

ciparmonitors, digitālais monitors

numeric notation, digital notation

numeratīvā indeksācija, kārtas indeksācija

digital optical recording

cipariska optiskā ierakstīšana, digitāla optiskā ierakstīšana;

cipariska optiskā ierakste, digitāla optiskā ierakste

digital photography

ciparfotogrāfija, digitālā fotogrāfija

digital recording

ciparierakstīšana, digitālā ierakstīšana;

ciparierakste, digitālā ierakste

digital relay

ciparrelejs, digitālais relejs

 

Komisijas locekļi arī nolēma, ka terminam ‘timestamp’, kurš mūsu datubāzē ierakstīts kā ‘laikspiedols’, vēl pievienojams sinonīms ‘laika zīmogs’.

 

Sēde beidzas 16.00

 

Sēde vadītājs:                                    Eduards Cauna

 

Protokolē:                                          Ilze Ilziņa