LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 302

 

Sēde notiek 2007. g. 7. decembrī. Sēdē piedalās: Juris Borzovs, Eduards Cauna, Toms Ceļmillers, Jānis Cīrulis, Valters Feists, Ilze Ilziņa, Ligita Kauķe, Dzintars Skarbovskis, Anita Ščucka, Gunta Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00.

 

1. Sēdes sākumā apspriedām mūsu nozares nosaukuma „Information and Communication Technologies” pareizo latvisko variantu, ko oficiāli pieņemt ierosinājis Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts.

 

Piektdienas sēdē nolēmām saglabāt tradicionālo terminu:

ICT, information and communication technology = IKT, informācijas un komunikācijas tehnoloģija

 

Apzīmējot nozari, "tehnoloģija" lietojams vienskaitlī, citos gadījumos skaitlis atkarīgs no konteksta.

"Komunikācija" informācijas apmaiņas nozīmē lietojams vienskaitlī, bet fizisko komunikāciju nozīmē (runājot par vadiem, kabeļiem u. tml.) — daudzskaitlī.

 

Tika atzīts, ka, atveidojot vārdu "communication" ar vārdu "sakaru", tiktu sašaurināta termina nozīme.

 

2. Pēc kolēģu lūguma pārskatīti trīs datubāzes termini, kurus paredzēts ievietot tūrisma vārdnīcā. Pieņemtie ekvivalenti:

 

banner

reklāmkarogs

intranet

iekštīkls, intranets

extranet

ārtīkls, ekstranets

 

3. Pēc standarta ISO 2382-2 recenzijas saņemšanas vēlreiz caurskatot latviskotos terminus un definīcijas, esam atzinuši, ka daži no tiem jāmaina. Tagad pieņemti:

 

02.02.05
scalar

02.02.05

skalārs lielums

skalārs

02.04.07
threshold function

02.04.07

sliekšņa funkcija

02.05.10
non-equivalence operation
EXCLUSIVE-OR operation
modulo two sum (deprecated)
addition without carry (deprecated)

02.05.10

antiekvivalences operācija

IZSLĒDZOŠĀ-VAI operācija

VAI-NU-VAI operācija

saskaitīšana pēc moduļa divi

02.05.11
conjunction
AND operation
intersection

02.05.11

konjunkcija

UN operācija

loģiskā reizināšana

02.05.17
negation
NOT operation
Boolean complementation (deprecated in this sense)
inversion (deprecated in this sense)

02.05.17

noliegšana

negācija

NE-operācija

inversija

02.07.11
end-around borrow

02.07.11

cikliskā aizņemšanās

V. Feists papildus piebilst, ka lietvārdam „skalārs“ ir trūkums – tas sakrīt ar tajā pašā šķirklī lietoto īpašības vārdu – „skalārs [lielums]“, bet vārdšķiru atšķirīguma zaudēšana latviešu gramatikā nav tipiska un nebūtu veicināma (jo tās iznākums: vārda nozīme kļūst saprotama tikai kontekstā). Šādā aspektā sistēmiskāks būtu terminu pāris: „skalārs“ (īp. v.) > „skalāris“ (lietv.); vai arī „skalārs“ (lietv.) > „skalārisks“ (īp. v.).

Sal. ar „integrāls“ (īp. v.) > „integrālis“ (lietv.); „motors“ (lietv.) > „motorisks“ (īp. v.

 

4. No saraksta, kam atslēgvārds ‘digital’, pieņemti termini:

 

digital rights management, DRM

digitāla satura tiesību pārvaldība,

cipariska satura tiesību pārvaldība

digital rights management component,

 DRM component

digitāla satura tiesību pārvaldības komponents,

cipariska satura tiesību pārvaldības komponents

digital signal

ciparsignāls,

digitāls signāls

digital signal processing

ciparsignāla apstrāde,

 digitāla signāla apstrāde

digital signal processor

ciparsignālu procesors,

digitālu signālu procesors

digital signature

ciparparaksts,

digitālais paraksts,

elektroniskais paraksts,

e-paraksts

digital simulation

ciparsimulēšana,

 digitālā simulēšana

digital sound broadcasting

ciparu skaņas apraide, digitāla skaņas apraide

 

  Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                     Eduards Cauna

 

Protokolē:                                            Ilze Ilziņa