LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 303

 

Sēde notiek 2007. g. 28. decembrī. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Juris Borzovs, Eduards Cauna, Jānis Cīrulis, Valters Feists, Dmitrijs Golubevs, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Ligita Kauķe, Dzintars Skarbovskis, Valentīna Skujiņa, Gunta Šlihta.

 

Tā kā 27. decembrī darba grupa pēc recenzenta iebildumu un priekšlikumu saņemšanas bija pabeigusi ISO standarta 2382-2 atkārtotu caurlūkošanu, tika ierosināta vairāku pieņemto terminu maiņa, gan pievienojot tiem sinonīmus, gan mainot pašus terminus. Pieņemti termini:

 

02.09.09
to scale
to normalize

02.09.09

mainīt mērvienību

 

02.10.05
dyadic [N-adic] operation
binary [N-ary] operation (deprecated)

02.10.05

divvietīga [N-vietīga] operācija

bināra [N-āra] operācija

02.10.07
monadic [dyadic] operator
unary [binary] operator

02.10.07

vienvietīgs [divvietīgs] operators

unārs [binārs] operators

02.01.04

symbolic logic

mathematical logic

02.01.04

matemātiskā loģika

simboliskā loģika

02.10.10
threshold operation

02.10.10

sliekšņa operācija

C02

element (of a set)

member (of a set)

C02

kopas elements

 

C04

subset

C04

apakškopa

C10

to range

C10

norādīt vērtību apgabalu

uzdot vērtību apgabalu

C10a

range

C10a

vērtību apgabals

C15

addend

C15

otrais saskaitāmais

C21

multiplicand

C21

reizināmais

C22

multiplier factor

multiplier

C22

reizinātājs

 

 

Apakškomisija atkārtoti apstiprina, ka ‘fails’ un ‘datne’ ir sinonīmi, un nolemj visiem terminiem, kuros ietilpst šie vārdi, pievienot abus latviskos variantus.

 

Sēde beidzas 16.00.

Sēdes vadītājs:                                      Eduards Cauna

Protokolē:                                             Ilze Ilziņa