LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 304

 

Sēde notiek 2008. g. 11. janvārī. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Juris Borzovs, Eduards Cauna, Jānis Cīrulis, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Dzintars Skarbovskis, Gunta Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00.

 

1. Sēdes sākumā komisija apsprieda iespēju mainīt latvisko ekvivalentu terminam ‘highlighting’, kurš agrāk tulkots kā ‘izgaismošana’. Tā kā latviskais termins precīzi neatspoguļo šo procesu un tā kā lietots tiek precīzāks termins ‘iezīmēšana’, nolemts terminam ‘higlighting’ piekārtot latvisko terminu ‘iezīmēšana’.

 

Tā kā termins ‘iezīmēšana’ savukārt izmantots kā termina ‘markup’ latviskais ekvivalents, nolemts mainīt 3 latviskos terminus, tajos vārdu ’iezīmēšana’ aizstājot ar vārdu ‘marķēšana’:

 

eXtensible Markup Language (XML)  paplašināmās marķēšanas valoda, valoda XML

Hypertext Markup Language (HTML)   hiperteksta marķēšanas valoda, valoda HTML

Wireless Markup Language (WML)      bezvadu pārraides marķēšanas valoda, valoda

                                                               WML

Ceturtais radniecīgais termins ‘Standard Generalized Markup Language (SGML)’ jau agrāk tulkots kā ‘vispārējā marķēšanas standartvaloda’, valoda SGML

 

Terminam ‘attachment’ nolemts bez latviskā ekvivalenta ‘piesaistne’ vēl pievienot sinonīmu ‘pielikums’.  

 

2. No saraksta, kam atslēgvārds ‘digital’ pieņemti termini:

 

digital speech

 speech synthesis

 voice output

ciparruna

 runas sintēze

 runas izvade

digital television broadcasting

ciparu televīzijas apraide;

 ciparu televīzija

digitālā televīzijas apraide;

 digitālā televīzija

digital terminal

ciparu galiekārta, ciparu terminālis

 digitālā galiekārta, digitālais terminālis

digital video

ciparu video-, digitālvideo-

digital video recorder

ciparu videoierakstītājs

 digitālais videoierakstītājs

digital voltmeter

ciparu voltmetrs

digital watermark

cipariska ūdenszīme

digitālā ūdenszīme

Personal Digital Assistant, PDA

plaukstdators

 personālais ciparasistents

 personālais digitālais asistents

satellite digital sound broadcasting, SDSB

satelītu ciparu skaņas apraide

 satelītu digitālā skaņas apraide

satellite digital television broadcasting

satelītu ciparu televīzijas apraide; satelītu ciparu televīzija

 satelītu digitālās televīzijas apraide; satelītu digitālā televīzija

terrestrial digital sound broadcasting

zemes ciparu skaņas apraide

 zemes digitālā skaņas apraide

terrestrial digital television broadcasting

zemes ciparu televīzijas apraide

 zemes ciparu televīzija

 zemes digitālā televīzijas apraide

 zemes digitālā televīzija

    

Sēde beidzas 16.00

 

Sēdes vadītājs:                                 Eduards Cauna

 

Protokolē:                                        Ilze Ilziņa