LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 309

 

Sēde notiek 2008. g. 4. aprīlī. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Juris Borzovs, Eduards Cauna, Jānis Cīrulis, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Ligita Kauķe, Gunta Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Tā kā visu nedēļu notikusi domu apmaiņa par termina ‘shutter’ latviskošanu, kurš iepriekšējā komisijas sēdē apstiprināts kā ‘aizslēgs’ un ko vairāki komisijas locekļi uzskata par nepareizu, komisijas nolēma, ka vārds ‘shutter’ tulkojams kā slēdzis. Vienojāmies, ka šī termina apkārtnē satopamajiem diviem terminiem ‘lens’ un [photographic] lens pretstatīsim latviskos terminus:

 

lens

lēca

[photographic] lens

objektīvs

 

"Jānis Cīrulis uzskata, ka angļu "shutter" ne vienmēr nozīmē fotoaparāta slēdzi, bet citreiz arī t. s. gaismas aizvarus."

 

No saraksta ar atslēgvārdu ‘digital’ pieņemts termins:

 

digital [measuring] instrument

digital meter

ciparu mēraparāts

digitālais mēraparāts

 

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                        Eduards Cauna

 

Protokolē:                               Ilze Ilziņa