LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 310

 

Sēde notiek 18. aprīlī. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Eduards Cauna, Elizabete Freimantāle, Inārs Jēkabsons, Ilze Ilziņa, Andris Jautrums, Aldis Lauzis, Dzintars Skarbovskis, Gunta Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00.

 

No Tildes iesniegtā saraksta pieņemti termini:

 

tray drive

paliktņa diskdzinis

downgrade

downgrading

pazemināt

pazemināšana

upgrade

modernizēšana

jaunināšana

acoustic noise

akustiskais troksnis

cradle

sēdne

Non-Uniform Memory Access

 (NUMA) [mode]

nevienveida atmiņas piekļuve

NUMA

 

No ISO 2382-17, kas veltīts datubāzu terminoloģijai, pieņemti termini:

 

17.03.11

primary key

 

primārā atslēga

17.03.12

secondary key

 

sekundārā atslēga

17.03.13

access path

 

piekļuves ceļš

17.03.14

access path independence

 

piekļuvneatkarība

17.03.16

entry point (in databases)

ieejas punkts (datubāzēs)

ieejpunkts (datubāzēs)

17.04

Relational structure

 

Relāciju struktūras

17.04.01

relation

 

relācija

17.04.02

relation class

 

relāciju klase

17.04.03

relational structure

 

relāciju struktūra

17.04.04

relational model

 

relāciju modelis

17.04.05

relational database

17.04.06

relational database management system

RDBMS (abbreviation)

relāciju datubāze

relacionāla datubāze

 

relāciju datubāžu pārvaldības sistēma

relacionālo datubāžu pārvaldības sistēma

RDBMS (abreviatūra)

17.04.07

tuple

 

kortežs

17.04.08

relational algebra

 

relāciju algebra

17.04.09

projection

 

projicēšana

17.04.10

selection

 

atlase

17.04.11

join

 

savienošana

17.04.12

normalization (in databases)

 

normalizēšana (datubāzēs)

17.04.13

referential integrity

 

referenciālā integritāte

17.04.14

cardinality

 

kardinalitāte

17.04.15

foreign key

 

ārējā atslēga

17.04.16

cursor (in databases)

 

kursors (datubāzēs)

17.04.17

functional dependence

 

funkcionāla atkarība

17.05

Hierarchical and network structures

 

Hierarhiskās un tīklveida struktūras

17.05.01

hierarchical model

 

hierarhisks modelis

17.05.02

tree structure (in databases)

 

kokveida struktūra (datubāzēs)

17.05.03

network model

 

tīklveida modelis

17.05.04

network structure

 

tīklveida struktūra

17.05.05

root node

saknesmezgls

sakne

17.05.06

parent node

 

virsmezgls

17.05.07

terminal node

leaf

galamezgls

lapa

galavirsotne

17.05.08

data type

 

datu tips

17.05.09

composite type

 

salikts tips

 

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                     Eduards Cauna

 

Protokolē:                                             Ilze Ilziņa