LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 311

 

Sēde notiek 10. maijā. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Eduards Cauna, Jānis Cīrulis, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Ligita Kauķe, Gunārs Matisons, Dzintars Skarbovskis, Anita Ščucka, Gunta Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00.

Daudz laika pagāja, izvētījot dažādos priekšlikumus termina ‘gadget’ latviskā ekvivalenta izveidošanai. Gala rezultātā komisijas locekļi vienojās par latviskā termina ‘stilierīce’ akceptēšanu.

 

Turpinājām ISO 2382-17 terminu caurskati. Pieņemti termini:

 

17.05.12

record (in databases)

 

ieraksts (datubāzēs)

17.05.14

set (in a network model)

 

kopa (tīklveidīgā modelī)

17.05.18

realm (in a network model

 

nodalījums (tīklveidīgā modelī

17.06

Data dictionary facilities

 

Datu vārdnīcu līdzekļi

17.06.01

data dictionary

information resource dictionary

IRD (abbreviation)

 

datu vārdnīca

informācijas resursu vārdnīca

 

17.06.02

data element (in databases)

 

datu elements (datubāzēs)

17.06.03

data description

 

datu apraksts

17.06.04

data dictionary system

information resource dictionary system

IRDS (abbreviation)

 

datu vārdnīcu sistēma

 

17.06.05

metadata

 

metadati

17.06.06

data volatility

 

datu mainīgums

17.07

Database languages

 

Datubāžu valodas

17.07.01

database language

 

datubāžu valoda

17.07.02

conceptual schema language

 

jēdzienisko shēmu valoda

17.07.03

data definition language

data description language

DDL (abbreviation)

 

datu definēšanas valoda

datu aprakstīšanas valoda

 

17.07.04

data manipulation language

DML (abbreviation)

 

datu manipulēšanas valoda

 

17.07.05

storage structure language

 

krātuvju struktūras valoda

17.07.06

database administration language

 

datubāžu administrēšanas valoda

17.07.07

query language

 

vaicājumvaloda

17.07.08

query

 

vaicājums

17.07.09

relational language

 

relāciju valoda

17.07.10

embedded database language

 

iegulta datubāžu valoda

17.07.11

self-contained database language

 

autonoma datubāžu valoda

17.07.12

host language (in databases)

 

saimniekvaloda (datubāzēs)

17.07.13

predicate

 

predikāts

17.07.14

term

 

terms

17.07.15

sentence

 

izteikums

17.07.16

homonym

 

homonīms

17.07.17

synonym

 

sinonīms

17.08

Implementation and management

 

Izveide un pārvaldība

17.08.01

database machine

 

datubāžu dators

17.08.02

distributed database

 

izkliedēta datubāze

17.08.03

database handler

 

datubāzes dispečerprogramma

17.08.04

database administration

 

datubāzes administrēšana

17.08.05

database administrator

DBA (abbreviation)

 

datubāzes administrators

 

17.08.06

data administration

 

datu administrēšana

17.08.07

database utility

datubāzes utilītprogramma

datubāzes utilīta

17.08.08

database key

 

datubāzes atslēga

17.08.09

primary index

 

primārais indekss

17.08.10

secondary index

 

sekundārais indekss

17.08.11

inverted

 

invertēts

17.08.12

before-image

 

pirmsattēls

17.08.13

after-image

 

pēcattēls

17.08.14

load (in databases) (verb)

 

ielādēt (datubāzēs)

17.08.15

recovery (in databases)

 

atgūšana (datubāzēs)

17.08.16

restart (in databases)

 

restarts (datubāzēs)

17.08.17

cold start

 

aukstais starts

17.08.18

warm start

 

karstais starts

17.08.19

restructuring

pārstrukturēšana

restrukturēšana

17.08.20

reorganization

 

reorganizēšana (datubāzēs)

17.08.21

free-space administration

 

brīvās vietas administrēšana

17.08.22

data independence

datneatkarība

neatkarība no datu struktūras

   

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                        Eduards Cauna

 

Sēdi protokolē:                                        Ilze Ilziņa