LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 312

 

Sēde notiek 16. maijā. Sēdē piedalās: Eduards Cauna, Jānis Cīrulis, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Aldis Lauzis, Dzintars Skarbovskis, Gunta Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Sēdes sākumā tika izveidoti latviskie ekvivalenti Tildes saraksta četriem terminiem:

 

linkback

saites paziņošana

refback

norāžpaziņošana

trackback

atsaučpaziņošana

pingback

atbalspaziņošana

 

No standarta ISO 2382-15 pieņemti termini:

 

15.04

Data types

 

Datu tipi

15.04.01

data type

datatype

 

datu tips

 

15.04.02

abstract data type

ADT (abbreviation)

 

abstrakts datu tips

 

15.04.03

encapsulated type

 

iekapsulēts tips

15.04.04

scalar type

simple type

 

skalārs tips

vienkāršs tips

15.04.05

atomic type

 

atomisks tips

15.04.06

logical type

Boolean type

 

loģiskais tips

Būla tips

15.04.07

range

 

diapazons

15.04.08

real type

 

reālo skaitļu tips

15.04.09

fixed-point type

implied decimal type

 

fiksēta komata tips

 

15.04.10

floating-point type

15.04.11

ordinal type

discrete type

 

peldoša komata tips

 

sakārtots tips

15.04.12

index type

 

indeksu tips

15.04.13

integer type

 

veselo skaitļu tips

15.04.14

enumeration type

enumerated type

 

numurēts tips

 

15.04.15

numeric type

 

skaitlisks tips

15.04.16

character type

 

rakstzīmju tips

15.04.17

string type

 

virteņu tips

15.04.18

pointer type

access type

 

norāžu tips

 

15.04.19

array type

 

masīvu tips

15.04.20

record type

 

ierakstu tips

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                              Eduards Cauna

 

Protokolē:                                     Ilze Ilziņa