LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 313

 

Sēde notiek 30. maijā. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Eduards Cauna, Jānis Cīrulis, Ilze Ilziņa, Dzintars Skarbovskis, Gunta Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Sēdes sākumā tika izveidoti latviskie ekvivalenti trim terminiem, par kuriem vēstkopā notikusi domu apmaiņa. Tie ir:

 

botnet

botu tīkls

datagram

datagramma

webcam

tīmekļkamera

 

ISO 2382-17 5. iedaļas 4 atliktajiem terminiem piešķirti latviskie ekvivalenti:

 

17.05.09

composite type

 

salikts tips

17.05.11

field type

 

lauku tips

17.05.13

record type

 

ierakstu tips

17.05.15

set type (in a network model)

 

kopu tips (tīklveidīgā modelī)

 

No ISO 2382 -15 4. iedaļas pieņemti termini:

 

15.04.21

variant record type

 

izvēles ierakstu tips

15.04.22

subtype

 

apakštips

15.04.23

base type

host type

underlying type

 

bāzestips

pamattips

 

15.04.24

constraint

ierobežojums

15.04.25

private type

privāts tips

15.04.26

limited type

 

limitēts tips

15.04.27

parent type

 

paraugtips

15.04.28

derived type

 

atvasināts tips

15.04.29

type conversion

 

tipu konversija

15.04.30

strong typing

 

stingra tipu kontrole

15.04.31

weak typing

 

vāja tipu kontrole

15.04.32

predefined type

 

iepriekšdefinēts tips

15.04.33

universal type

 

universāls tips

15.04.34

anonymous

 

anonīms

15.04.35

format (in programming languages)

 

formāts

 

No ISO 2382-15 5. iedaļas pieņemti termini:

 

15.05.01

statement

 

operators

15.05.02

simple statement

elementary statement (deprecated)

 

vienkāršs operators

 

15.05.03

compound statement

 

salikts operators

15.05.04

assignment statement

assignment

 

piešķiršanas operators

 

15.05.05

exit statement

iziešanas operators

EXIT tipa operators

15.05.06

return statement

atgriešanās operators

RETURN tipa operators

15.05.07

to return (intransitive)

 

atgriezties

15.05.08

to return (transitive)

 

atgriezt

15.05.09

entry

 

ieiešana

15.05.10

entry name

 

ieejas vārds

15.05.11

goto statement

pārejas operators

GOTO tipa operators

15.05.12

unconditional statement

imperative statement

 

beznosacījuma operators

15.05.13

conditional statement

 

nosacījuma operators

15.05.14

conditional expression

 

nosacījuma izteiksme

15.05.15

if statement

 

IF tipa operators

15.05.16

case statement

 

situāciju operators

15.05.17

iteration statement

loop statement

 

iterāciju operators

15.05.18

while-construct

 

WHILE tipa konstrukcija

15.05.19

until-construct

 

UNTIL tipa konstrukcija

15.05.20

for-construct

 

FOR tipa konstrukcija

15.02.21

do while statement

repeat while statement

perform while statement

 

DO WHILE tipa operators

 

15.05.22

until statement

repeat statement

perform until statement

 

UNTIL tipa operators

 

15.05.23

perform statement

 

izpildes operators

 

Sēde beidzas 14.00.

 

Sēdes vadītājs:                           Eduards Cauna

 

Protokolē:                                  Ilze Ilziņa