LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 316

 

 

Sēde notiek 5. septembrī. Sēdē piedalās: Jānis Alksnis, Aldis Baums, Juris Borzovs, Eduards Cauna, Ilze Ilziņa, Andris Jautrums, Ligita Kauķe, Aldis Lauzis, Ilze Locika, Dzintars Skarbovskis.

 

1. Sēdes sākumā komisijas locekļi apsprieda un apstiprināja vairākus terminus, kuru latviskojums nepieciešams vai nu dažādu tekstu tulkošanai, vai arī to kādreizējais latviskojums šķiet nepiemērots. Tie ir:

 

boom microphone

izvirzītais mikrofons

dzērves mikrofons

upconversion

augšupkonvertēšana

augšuppārvēršana

file descriptor, file handle

datnes deskriptors

faila deskriptors

 

2. Datubāzē nepareizais ‘file name’ latviskojums ‘datnes/faila vārds’ tiek mainīts uz ‘datnes/faila nosaukums’.

 

3. No TTC piedāvātajiem terminiem apstiprināti četri termini:

 

single tile images

vienapgabala attēli

voltage-to-color response

sprieguma un krāsas atbilstība

tagged-field record

tagotu lauku ieraksts

birkotu lauku ieraksts

Entire Joint Image 

pilnattēls

 

4. Sākam ISO 2382-8 standarta, kurš veltīts drošības terminiem, caurskati. Pieņemti termini:

 

08.01.01

computer security

COMPUSEC (abbreviation) /US/

 

datordrošība

08.01.02

administrative security

procedural security

 

administratīvā drošība

procedurālā drošība

08.01.04

data security

 

datu drošība

 

08.01.05

security audit

 

drošības audits

08.01.06

security policy

 

drošības politika

08.01.07

data integrity

 

datu integritāte

08.01.09

confidentiality

 

konfidencialitāte

08.01.11

authentication

 

autentificēšana

08.01.12

message authentication

 

ziņojuma autentificēšana

08.01.13

authentication information

 

autentificēšanas informācija

08.01.14

credentials

 

akreditācijas dati

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                     Eduards Cauna

 

Protokolē:                                            Ilze Ilziņa