LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 317

 

Sēde notiek 19.septembrī. Sēdē piedalās: Jānis Alksnis, Juris Borzovs, Eduards Cauna, Jānis Cīrulis, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Ligita Kauķe, Aldis Lauzis, Ilze Locika, Gunārs Matisons, Vita Sīle, Dzintars Skarbovskis, Valentīna Skujiņa.

 

TTC iesūtītajiem terminiem piešķirti latviskie ekvivalenti:

 

testing image

testa attēls

Continuous –Tone Still Image

plūdenu toņpāreju nekustīgais attēls

feature point

raksturīgais punkts

delta location

delta punkts

vectored

vektorizēts

Common Biometric Exchange Formats Framework (CBEFF)

vispārējais biometrijas datu apmaiņas formātu satvars

 

No ISO 2382-8 drošības terminiem veltītā saraksta pieņemti termini:

 

08.01.15

authentication exchange

 

autentificējoša apmaiņa

08.01.16

authorization

 

pilnvarošana

08.01.17

availability (in computer security)

 

pieejamība (datordrošībā)

08.01.18

certification (in computer security)

 

sertificēšana (datordrošībā)

08.01.19

security clearance, clearance

 

drošības pielaide

08.01.20

security level

 

drošības līmenis

08.01.23

privacy

 

privātums

08.01.24

risk analysis

risk assessment

 

riska analīze

riska novērtēšana

08.01.25

risk acceptance

 

riska pieņemšana

08.01.26

sensitivity

 

sensitivitāte

08.01.27

system integrity

 

sistēmas integritāte

08.01.28

threat analysis

 

draudu analīze

08.01.29

trusted computer system

 

uzticama datorsistēma (datordrošībā)

08.01.30

subject (in computer security)

 

subjekts (datordrošībā)

08.01.31

object (in computer security)

 

objekts (datordrošībā)

08.02 Classification of information

Informācijas klasificēšana

08.02.01

security classification

 

slepenotība

slepenotības pakāpe

08.02.02

sensitive information

 

sensitīva informācija

08.02.03

security category

 

drošības kategorija

08.02.04

compartmentalization

 

parcelēšana

 

Mainīti latviskie ekvivalenti diviem iepriekšējā sēdē pieņemtajiem terminiem:

 

upconversion

augšupkonvertēšana

voltage-to-color response

sprieguma un krāsas raksturlīkne

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                     Eduards Cauna

 

Protokolē :                                           Ilze Ilziņa