LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 319

 

Sēde notiek 17. oktobrī. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Eduards Cauna, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Aldis Lauzis, Ilze Locika, Dzintars Skarbovskis, Gunta Šlihta.

 

Sēdes sākumā kā pirmo jautājumu apspriedām valodu konsultantes Māras Jubertes jautājumu – kā pareizi tulkot ‘computer serial number’. Komisijas locekļi nonāca pie slēdziena, ka pareizais latviskais ekvivalents ir ‘datora seriālais numurs’.

 

Vairākiem terminiem, kuri visu nedēļu apspriesti vēstkopā, pieņemti latviskie ekvivalenti:

 

Offshore Development Center

ārzonas izstrādes centrs

roadmap

rīcības plāns (datorikā)

webisode

tīmekļa sērija

  

Vēl pieņemti divi termini no standarta ISO 2382-8:

 

to scavenge

rakņāties

to spoof

viltot

 

Tādēļ mūsu vārdnīcā termina ‘spoofing’ latviskais ekvivalents ‘izlikšanās’ jāmaina, tā vietā ierakstot terminu ‘viltošana’.

 

No ISO 2382-8 4. iedaļas pieņemti termini:

 

08.04 Access control

Piekļuves kontrole

08.04.01

access control

 

piekļuves kontroles līdzeklis

08.04.02

access control list

access list

 

piekļuves kontroles saraksts

 piekļuves saraksts

08.04.03

access category

 

piekļuves kategorija

08.04.04

access level

 

piekļuves līmenis

08.04.05

access right

 

piekļuves tiesības

08.04.06

access permission

 

piekļuves atļauja

08.04.07

access period

 

piekļuves periods

08.04.08

access type (in computer security)

08.04.09

ticket (in computer security)

 

piekļuves tips (datordrošībā)

 

biļete (datordrošībā) 

08.04.10

capability (in computer security)

 

[piekļuves] iespējas (datordrošībā)

08.04.11

capability list

 

[piekļuves] iespēju saraksts

08.04.12

identity authentication

identity validation

 

identitātes autentificēšana

identitātes validēšana

08.04.13

identity token

 

identitātes zīme

08.04.14

password

 

parole

08.04.15

minimum privilege

 

minimālā privilēģija

08.04.16

need-to-know

 

zinātvajadzība

08.04.17

logical access control

 

loģiskā piekļuves kontrole

08.04.18

physical access control

 

fiziskā piekļuves kontrole

08.04.19

controlled access system

CAS (abbreviation)

 

kontrolētas piekļuves sistēma

 

08.04.20

read access

 

lasīšanas tiesības

08.04.21

write access

 

rakstīšanas tiesības

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdi vada:                                    Eduards Cauna

 

Protokolē:                                    Ilze Ilziņa