LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 320

 

Sēde notiek 2008. g. 31. oktobrī. Sēdē piedalās: Jānis Alksnis, Eduards Cauna, Jānis Cīrulis, Ilze Ilziņa, Andris Jautrums, Inārs Jēkabsons, Aldis Lauzis, Dzintars Skarbovskis, Gunta Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Vispirms piešķīrām latviskos ekvivalentus ISO 2382-8 4. iedaļas pēdējiem terminiem:

Tie ir:

 

08.04.22

user ID

user identification

 

lietotāja identifikators

 

08.04.23

user profile (1)

 

lietotāja profils(1)

08.04.24

user profile (2)

 

lietotāja profils(2)

 

Pēc Jāņa Cīruļa pamatota lūguma tiek mainīts latviskais ekvivalents iepriekš pieņemtajam terminam:

 

08.04.15

minimum privilege

 

minimālās tiesības

 

No ISO-8 5. iedaļas pieņemti termini:

 

08.05.01

computer abuse

 

datora ļaunprātīga izmantošana

08.05.02

computer crime

 

datornoziegums

08.05.03

computer fraud

 

datorkrāpšana

08.05.04

threat

 

apdraudējums

08.05.05

active threat

 

aktīvs apdraudējums

08.05.06

passive threat

 

pasīvs apdraudējums

08.05.07

flaw (in computer security)

loophole

 

defekts (datordrošībā)

 

08.05.08

vulnerability

 

ievainojamība

08.05.09

risk

 

risks

08.05.10

denial of service

 

pakalpojuma atteikums

08.05.11

compromise

 

kompromitējums

08.05.12

loss

 

zaudējums

08.05.13

exposure

 

riskantums

08.05.14

compromising emanation

 

kompromitējošs izstarojums

 

No iepriekš atliktajiem ISO-8 1. iedaļas terminiem pieņemti termini:

 

08.01.02

procedural security

 administrative security

 

administratīvā drošība

 

08.01.03

communications security

COMSEC (abbreviation)

 

komunikācijdrošība

 

08.01.08

file protection

 

datnes aizsardzība

08.01.10

accountability

 

izkontrolējamība

08.01.21

closed-security environment

 

īpaši drošināta vide

08.01.22

open-security environment

 

parasti drošināta vide

 

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                               Eduards Cauna

 

Protokolē:                                      Ilze Ilziņa