LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 321

 

Sēde notiek 2008.g. 14. novembrī. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Eduards Cauna, Jānis Cīrulis, Dmitrijs Golubevs, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Ligita Kauķe, Agris Krusts, Ilze Locika.

 

Sēde sākas 14.00.

Sēdes sākumā, diskutējot par divu terminu ‘denial of service’ un denial of service attack’ latviskojumiem – ‘pakalpojuma atteikums’ un ‘pakalpojumatteices uzbrukums’, komisijas locekļi nevarēja vienoties par nepieciešamību likvidēt atšķirību abu terminu latviskojumā, kaut arī tika pausta neapmierinātība ar esošo stāvokli. Jautājums atlikts. Ja vēstkopā būs iespējams atrast pamatojumu vienam vai otram viedoklim, nākošajā sēdē varēsim atgriezties pie šī jautājuma.

 

Pieņemti četri termini, kas saistīti ar žurnālā „Sakaru Pasaule” publicētu rakstu. Tie ir:

 

cross-site scripting

starpvietņu skriptošana

code injection

koda injekcija, koda injicēšana

client-side scripting

klientpuses skriptošana

same origin policy

vienizcelsmes prasība

 

No ISO 2382-8 atliktajiem terminiem pieņemts:

 

08.03.03 irreversible encryption

neatgriezeniska šifrēšana

08.04.01 access control

piekļuves kontrole

 

No ISO 2382-8 5.iedaļas pieņemti termini:

 

08.05.15

disclosure

 

izpaušana

08.05.16

penetration

 

ielaušanās

08.05.17

breach

 

roba izveide

08.05.18

network weaving

 

ietīklošanās

08.05.19

attack

 

uzbrukums

08.05.20

analytical attack

cryptanalytical attack

 

kriptoanalītiska risināšana

kriptoanalīze

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdi vada :                               Eduards Cauna

Protokolē:                                Ilze Ilziņa