LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 322

 

Sēde notiek 28. novembrī. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Juris Borzovs, Jānis Cīrulis, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Agris Krusts, Gunārs Matisons, Dzintars Skarbovskis.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Sēdes sākumā vēlreiz atgriezāmies pie iepriekš iztirzātajiem terminiem:

 denial of service, kurš latviskots kā pakalpojuma atteikums un denial of service attack, kurš latviskots kā pakalpojumatteices uzbrukums. Tagad nolemts, ka otrā termina latviskajam ekvivalentam tiek piekārtots sinonīms pakalpojuma atteikuma uzbrukums. Tātad:

 

denial of service attack         pakalpojumatteices uzbrukums,

                                               pakalpojuma atteikuma uzbrukums

 

Tā kā diviem standarta ISO 2382-8 terminiem – 08.03.06 cryptanalysis un 08.05.20 analytical attack, crypanalytical attack piešķirts vienāds latviskais ekvivalents kriptoanalīze, tika nolemts, ka termina 08.05.20 latviskais ekvivalents ir kriptoanalītisks uzbrukums.

 

Sēdes dalībnieki arī nolēma, ka jāmaina iepriekš pieņemtā termina 08.05.13 exposure latviskais ekvivalents. Tagad to tulkosim kā eksponētību.

 

No ISO 2382-8 5. iedaļas pieņemti termini:

 

08.05.21

ciphertext-only attack

 

šifrēta teksta uzbrukums

08.05.22

known-plaintext attack

 

zināma nešifrēta teksta uzbrukums

08.05.23

chosen-plaintext attack

 

izvēlēta nešifrēta teksta uzbrukums

08.05.24

exhaustive attack

 brute-force attack

 

pārlases uzbrukums

 

08.05.25

eavesdropping

 

starojumpārtveršana

08.05.26

wiretapping

 

pieslēgpārtveršana

08.05.27

active wiretapping

 

aktīvā pieslēgpārtveršana

08.05.28

passive wiretapping

08.05.29

masquerade

 

pasīvā pieslēgpārtveršana

 

maskarāde

08.05.30

piggyback entry

 

pikpauniska piekļuve

08.05.31

to tailgate

 

līdzielavīties

08.05.32

to scavenge

 

nesankcionēti rakņāties, rakņāties

08.05.33

to spoof

 

mānīt

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                       Juris Borzovs

 

Protokolē:                                              Ilze Ilziņa