LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 323

 

Sēde notiek 2008. g. 12. decembrī. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Juris Borzovs, Eduards Cauna, Jānis Cīrulis, Ilze Ilziņa, Gunārs Matisons, Dzintars Skarbovskis, Gunta Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Sēdes sākumā atgriezāmies pie iepriekšējā sēdē pieņemtā termina 08.05.31 to tailgate, kurš tika latviskots kā līdziielavīties. Komisijas locekļi tomēr izteica neapmierinātību ar latvisko terminu, tādēļ nolemts, ka tas veidojams kā divu vārdu salikums – līdzi ielavīties.

 

Tika arī apspriests jautājums, vai nepieciešams vārdu ‘skriptošana’, kas ietilpst vairākos iepriekšējā sēdē pieņemtajos terminos, mainīt, to aizstājot ar vārdu ‘skriptēšana’ (termini cross-site scripting – starpvietņu skriptošana un client-side scripting – klientpuses skriptošana). Komisija nolēma termina latvisko ekvivalentu nemainīt, jo trūkst pamatojuma, lai pārietu uz citu termina latviskojumu.

 

No ISO 2382-8 5. iedaļas pieņemti termini:

 

08.05.34

aborted connection

 

priekšlaicīgi pārtraukts savienojums

08.05.35

failure access

 

kļūmes piekļuve

08.05.36

between-the-lines entry

 

starplīniju iekļuve 

08.05.37

trapdoor

 

lūka

08.05.38

maintenance hook

 

uzturēšanas lūka

08.05.39

aggregation

 

apkopošana

08.05.40

linkage (in computer security)

 

sasaistīšana(datordrošībā)

08.05.41

traffic analysis

 

datplūsmas analīze

08.05.42

data corruption

 

datu bojāšana

08.05.43

flooding

 

pārplūdināšana

08.05.44

contamination

 

piesārņošana

08.05.45

covert channel

 

slēpts kanāls

08.05.46

malicious logic

 

ļaunprātīga programma

08.05.47

virus

 

vīruss

08.05.48

worm

 

tārps

08.05.49

Trojan horse

 

Trojas zirgs

08.05.50

 bacterium chain letter

 

baktērijvēstule

08.05.51

logic bomb

 

loģiskā bumba

08.05.52

time bomb

 

laika bumba

 

Nākošā komisijas sēde būs tikai 9. janvārī. Ceru, ka pa šo garo brīvdienu laiku pagūsim apsvērt jomas, kur mums trūkst terminu, lai drošības terminiem varētu vēl piepulcēt citus interesantus terminus.

 

Uz tikšanos Jaunajā gadā!

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                      Eduards Cauna

 

Protokolē:                                              Ilze Ilziņa