LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 324

 

Sēde notiek 2009. g. 9. janvārī. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Juris Borzovs, Eduards Cauna, Jānis Cīrulis, Dmitrijs Golubevs, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Ligita Kauķe, Aldis Lauzis, Ilze Locika,  Gunārs Matisons, Dzintars Skarbovskis, Gunta Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Tā kā apritē parādījušies jauni datoru tipi un tā kā mūsu viedokļi par agrāk izveidoto datoru klasifikāciju ir mainījušies, atkal pievēršamies šai klasifikācijai, cenšoties izprast dažādo datoru vietu šajā hierarhijā un izsakot neapmierinātību par klasifikācijā lietoto priedēkli ‘sub’. Tas ir diezgan apjomīgs uzdevums, pie klasifikācijas izpētes un pārstrādāšanas ķersimies nākošajā sēdē. Šoreiz apstiprināti termini:

 

lunchbox computer

kārbdators

netbook computer

tīmekļa klēpjdators

space saving computer

vietu taupošs dators

all-in-one-computer

vienkorpusa dators

rack mount computer

statnes dators

 

Sākām ISO 2382-8 6. iedaļas terminu caurskati. Pieņemti termini:

 

08.06.01

verification

 

verificēšana

08.06.02

data protection

 

datu aizsardzība

08.06.03

countermeasure

pretlīdzeklis

pretpasākums

08.06.04

failsafe

 

atteikumdrošs(datordrošībā)

08.06.05

data validation

 

datu validēšana

08.06.06

keystroke verification

 

tastatūriska verificēšana

08.06.08

privacy protection

 

privātuma aizsardzība

08.06.09

digital signature

ciparparaksts

digitālais paraksts

elektroniskais paraksts

e-paraksts

08.06.10

digital envelope

ciparaploksne

digitālā aploksne

08.06.11

biometric

 

biometrisks

08.06.12

call-back

dial-back

 

atzvanīšana

 

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                               Eduards Cauna

 

Protokolē :                                     Ilze Ilziņa