LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 325

 

Sēde notiek 2009. g. 23. janvārī. Sēdē piedalās: Juris Borzovs, Jānis Alksnis, Dzintars Skarbovskis, Aldis Baums, Inārs Jēkabsons, Ligita Kauķe, Jānis Cīrulis.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Turpinājām datoru klasifikācijas terminu izskatīšanu un apstiprinājām šos terminus:

 

subnotebook computer

mazais klēpjdators

thin client computer

vienkāršotais klientdators

 

Mainījām agrāk apstiprināto termina “audit trail” tulkojumu:

 

audit trail

auditpēdas

 

Turpinājām ISO 2382-8 6. iedaļas terminu caurskati. Pieņemti termini:

 

08.06.13

clearing

 

notīrīšana

08.06.14

sanitizing

 

desensitivizēšana

08.06.15

residual data

 

atlikumdati

08.06.16

separation of duties

 

pienākumu nošķiršana

08.06.17

entrapment

 

ievilināšana

08.06.18

penetration testing

 

ielaušanās testēšana

08.06.19

computer-system audit

 

datorsistēmas audits

08.06.20

contingency procedure

 

darbnepārtrauces procedūra

08.06.21

data authentication

 

datu autentificēšana

08.06.22

message authentication code

 

ziņojuma autentifikācijas kods

08.06.23

modification detection

 

modifikācijas atklāšana

08.06.24

modification detection code

 

modifikācijas atklāšanas kods

08.06.25

repudiation

 

dalības noliegums

08.06.26

security filter

 

drošības filtrs

08.06.27

guard

 

sargs

08.06.28

mutual suspicion

 

savstarpēja neuzticība

08.06.29

notarization

 

notariāla apstiprināšana,

notarizēšana

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                               Juris Borzovs

 

Protokolē:                                     Ligita Kauķe