Enciklopēdijas Vārdnīcas Katalogs  
 Sākumlapa   Meklēšana   Diskusijas   Dokumentu arhīvs 
 
"Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis"
(+)-pin-2(3)-ēns
(±)-dihidro-3-hidroksi-4,4-dimetilfurān-2(3H)-ons
(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenols
(17alfa)-17-hidroksi-3-okso-4,6-pregnadiēnkarbonskābes gamma-laktons
(2-etilheksil)difenilfosfāts
(2-etilheksil)merkaptoacetāts
(2-etilheksil)nitrāts
(2-hidroksietil)metakrilāts
(2-hidroksipropil)metakrilāts
(2-hloretil)-trimetilamonija hlorīds
(2-metoksi-1-metiletil)acetāts
(2-metoksietil)acetāts
(3-hlor-2-hidroksipropil)trimetilamonija hlorīds
(4-hlor-2-metilfenoksi)etiķskābe
(ādas, drānas, papīra) atgriezums
(aizņēmuma, avīzes u.tml.) izlaidums
(akmens) lemesis
(akmens) robežstabs
(akumulatora uzlādes) bufersistēma
(akumulatoram)
(alfa-dietoksifosfīntioilimino)fenilacetonitrils
(algas) pielikums
(algas, cenu) pazeminājums
(algota darba) izpeļņa
(algu, štatu u.tml.) samazināšana
(alkoholisku dzērienu) kontrabandists
(apkārtējās) vides piesārņošana
(apkārtējās) vides sārņošana
(ar darbiniekiem) nokomplektēts
 
  «iepriekšējie   nākamie»
 


Meklēt 
© Tilde, 2002-2009. Letonikas resursu kopēšana, pārpublicēšana un automatizēto rīku lietošana informācijas ieguvei ir aizliegta.